Joanna

Founder

Vũ Kiêm Văn

Tổng giám đốc Quỹ đầu tư Kỉ Nguyên Digital Invest

Cao Phương Thúy

Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ H2T